logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Čistiarne odpadových vôd CLEANTIP


▪ kompaktná dodávka
▪ moderné prevedenie
▪ overená SBR technológia
▪ kvalitné komponenty
▪ prevedenie podľa požiadaviek:
  - EN 12566-3
  - EN 122553-1-16
 

Čistiareň odpadových vôd CLEANTIP - koncept


Na spolahlivé vyriešenie problémov s čistením odpadových vôd pri súčasných nárokoch na čistiaci efekt bola vyvinutá mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len ČOV) CLEANTIP využívajúca vyso-ký efekt prerušovanej (semikontinuálnej) aktivácie s jemnobublinkovým pneumatickým prevzdušňovaním. ČOV CLEANTIP pracuje v diskontinuálnom režime.

Výhody systému


▪ mimoriadna kapacitná flexibilita - možnosť prevádzky pri dodržaní predpísaného čistiaceho efektu
  v celom rozsahu kapacity. Vylúčenie negatívneho vplyvu nedostatočných alebo prerušovaných
  nátokov.
▪ odolnosť voči kolísaniu množstva a zloženia od-padových vôd počas dňa - čistiareň akumuluje
  odpadovú vodu z dlhšieho časového úseku.
▪ možnosť navážania odpadových vôd fekálnymi vozidlami - dlžka trvania čistiarenského procesu sa
  zmenou časového programu v riadiacom mikropočítači upravuje podľa konkrétnych podmienok
  zaťaženia od-padovou vodou.
▪ spotreba elektrickej energie sa automaticky prispôsobuje zaťaženiu ČOV - riadiaci počítač upravuje
  chod zariadení podľa množstva prítoku a zloženia.
▪ bezobslužná prevádzka - vyžaduje sa len kontrolná činnosť.

Na stiahnutie:


Čistiareň odpadových vôd CLEANTIP_prospekt ( PDF, 568kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio