logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

GREASEP


▪ overená technológia
▪ moderné prevedenie
▪ kvalitné komponenty
▪ prevedenie podľa požiadaviek:
  - STN EN 1825
  - a OÚ ŽP SR
▪ výrobný pomer kvalita / cena
▪ krátke dodacie termíny
 

Odlučovače tuku - GREASEP


Odlučovače tuku sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd ku-chynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Na stiahnutie:


Odlučovač tuku GREASEP prospekt ( PDF, 350kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio