logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

KOMPAKT

 

Riešenie vhodné pre:
▪ dažďové zdrže
▪ odľahčovacie komory

▪ akumulačné priestory

▪ retenčné nádrže a zdrže
▪ prítoky čistiarní
 

efektívna a priebežná regulácia prietoku

bez potreby výškového rozdielu hladín

 

          

           Plavákový regulátor KOMPAKT je variantným riešením klasického prevedenia STANDARD s tým rozdielom, že je možné ho pripevniť v suchej či mokrej šachte priamo na vyústení odtoku alebo prítoku a to aj bez použitia predsadeného šupátka. Všetky časti regulátora sú vyrobené z nerezovej ocele, vodiace lišty šupátok a kladky z vysoko rezistentnej plastickej hmoty.

Návrh núdzového vyprázdňovania sa riadi konkrétnymi miestnymi podmienkami a na funkciu regulátora nemá vplyv. Pri projektovaní treba vždy dbať na montážny otvor nutný pre spustenie regulátora do šachty. Regulátor je na stavbu dodávaný nastavený na požadovanú hodnotu škrtenia.

         Oproti koncepčne odlišným spôsobom škrtenia má táto technológia značné výhody:

 

- nie je potrebný výškový rozdiel hladín

- maximálna rozmerová variabilita v stiesnených priestoroch

- regulácia už od 1 l.s

- strmá odtoková krivka

- nastavenú hodnotu regulácie je možné  v prípade potreby meniť vo vnútri pracovného pásma

- samočinné odblokovanie upchatých stavítok

- účinná regulácia i pri spätnom vzdutí hladiny

- zariadenie pracuje bez vonkajšieho zdroja energie

- minimálne nároky na prevádzku a údržbu

 

VARIANTY OSADENIA

 

I. Regulátor je umiestnený vo vlastnej inštalačnej šachte, doskové šupátko regulátora a núdzové vyprázdňovanie sú osadené na potrubí. Výhodou je ľahký prístup ku všetkým častiam zariadenia.

 

 

 

 

 

 

 

II. Úsporná varianta - regulátor je osadený vo vlastnej inštalačnej šachte na stene priľahlej k nádrži. Jednoduché hradítko ovládané zhora vretenom je umiestnené priamo na vyústení odtoku z nádrže, doskové šupátko núdzového vyprázdňovania je v inštalačnej šachte. Tesnosť medzi regulátorom a stenou zaisťuje dvojnásobná izolácia z vysoko rezistentej gumy, ktorá sa jeden krát nalepí okolo nátoku a druhý krát okolo odvodu regulátora. Ten je potom pripevnený k stene nádrže skrutkami do hmoždiniek.

 

 

III. Nie je nutné zriaďovať oddelenú inštalačnú šachtu. Regulátor je osadený priamo na odtokové potrubie z nádrže. Šupátko pred regulátor netreba, stavítko núdzového vyprázdňovania je na jeho vyústení na vnútornej stene nádrže. Spôsob pripevnenia regulátora k stene je rovnaký, ako v prípade II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČINNOSŤ TECHNOLÓGIE

Veľkosť regulovaného odtoku sa vždy riadi výškou hladiny vody vo vnútri  regulátora a nie je závislá na výške hladiny pred regulátorom. Princíp technického riešenia plavákového regulátora prietoku umožňuje presnosť regulácie v rozmedzí  ±3,5%. 

 

ÚDRŽBA A OBSLUHA

Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou. 

 


Na stiahnutie:


Plavákový regulátor prietoku KOMPAKT_prospekt ( PDF, 1,09 MB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio