logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Celoplastové lapače tuku - LTP


▪ overená technológia
▪ moderné prevedenie
▪ kvalitné komponenty
▪ prevedenie podľa požiadaviek:
  - STN EN 1825
 

Celoplastové lapače tuku—LTP


Lapače tuku plastové sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Princíp technického riešenia


Tuky a rastlinné oleje v lapači vyplávajú na vodnú hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná nornou stenou. Proces vyberania odlúčeného tuku a usadených ne-čistôt je v lapačoch typu LTP-C riešený ich odsávaním inštalovaným čerpadlom. Technológia obsahuje tiež armatúru pre oplach lapača. Tieto modifikácie sú v samostatných prospektoch.

Lapače sa umiestňujú do miestnosti na podlahu alebo sa inštalujú do zeme. Podľa zamýšľanej inštalácie sa líši prevedenie nádrže lapača.

Na stiahnutie:


Odlučovače tuku LTP_prospekt ( PDF, 970kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio