logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Odlučovače ropných látok SEPURATOR

Odlučovače ropných látok sú navrhnuté a konštruované podľa požiadaviek STN EN 858 a sú určené k zachytávaniu ropných látok a olejov z dažďových a priemyselných odpadových vôd pri čerpacích staniciach pohonných vôd, autodielňach, umývacích linkách pre automobily, parkoviskách a všade tam, kde sa predpokladá znečistenie povrchových vôd ropnými látkami. Tieto odlučovače sú vyrábané v železobetónových kruhových nádržiach so stropnou doskou príslušného zaťaženia.

Princíp odlučovača je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov znečistenej odpadovej vody. V zásade je odlučovač rozdelený do troch základných častí:
Postupnosť čistenia - kalová zberná časť, odlučovacia koalescenčná časť a sorbčná dočisťovacia časť. Výhoda je v minimálnych stavebných prácach pri zabudovaní na kanalizáciu v teréne.

POUŽITIE▪ čerpacie stanice pohonných hmôt
▪ odstavné plochy a parkoviská motorových vozidiel
▪ autoopravovne a dielne motorových vozidiel
▪ sklady pohonných hmôt a olejov


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio