logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Odlučovače tukov

Odlučovače tuku sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do odlučovača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov napríklad z kuchýň, potravinárskych výrobní a prevádzok, mäsokombinátov a všade tam, kde je nebezpečenstvo sústreďovania vyššieho obsahu tukov v odpadových vodách. Odlučovače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácií, čističiek a ostatných zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukom.

Odlučovače tukov dodávame v niekoľkých typoch a veľkostiach a sú konštruované v súlade s nemeckou normou DIN 4040, rakúskou ONORM B5 103 a STN EN 1825-1.


POUŽITIEOdlučovače tuku sú inštalované ako predradené jednotky pred čistiarne odpadových vôd, alebo kanalizácií. Umiestňujú sa čo najbližšie k zdroju znečistenia .


PRINCÍP TECHNICKÉHO RIEŠENIATuky a rastlinné oleje v odlučovači vyplávajú na vodnú hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná nornou stenou.


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio