logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

POINTSEP▪ alternatíva k ORL
▪ nerezové prevedenie
▪ kompaktná dodávka
▪ jednoduchá montáž
▪ krátke dodacie termíny
▪ účinnosť 0,1 - 2 mgNEL/l
 

POINSEP UV500 - koncept


Odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín osadené do uličnej vpuste zachytáva z dažďovej vody ľahké kvapaliny, uhľovodíky a rôzne od vody oddeliteľné organické kvapaliny. Je vhodné na zachytenie ropných produktov pochádzajúcich z motorových vozidiel a v prípade mimoriadnej udalosti je schopný  v rozsahu svojej kapacity pomôcť, prípadne znížiť dopady. Je ideálnym riešením aj v prípade extrémnych výkyvov hydraulického zaťaženia a nerovnomerného stupňa znečistenia. V niektorých prípadoch môže byť odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín ekonomickou alternatívou zaužívaných odlučovačov ropných látok. Použitím sa môže hladina ľahkých kvapalín udržať pod limitnými hodnotami. Zabudovanie sa odporúča hlavne na miestach s intenzívnym dopravným zaťažením. Môžu sa zabudovať aj do existujúcich uličných vpustí.

 

PRINCÍP ČINNOSTI ZARIADENIA


Zariadenie pracuje na základe „výrobcom patentovanom“ princípe SELEKTÍVNEJ FILTRÁCIE.  Dušou zariadenia je špeciálna olejo-selektívna filtračná náplň. Základom je mikrovláknitý polypropylén s veľmi jemnou štruktúrou, ktorý má veľkú plochu a tým veľkú adsorpčnú kapacitu: je schopný do seba nasiaknuť 10 až 15 násobok svojej hmotnosti. Najdôležitejšou vlastnosťou náplne je selektivita: je hydrofóbna a olejofilná, čiže nie vodou, ale olejom nasiakavá. Pomocou tejto vlastnosti sa stáva možná separácia nepolárnej kvapaliny z polárnej.

 

Znečistená dažďová voda nateká cez stredový otvor odlučovacieho zariadenia, kde prechádza filtračnou náplňou a prečistená odteká ďalej. Pevné častice sa zhromažďujú v lapači splavenín, odkiaľ ich treba podľa potrebného intervalu odstrániť. Počas intenzívnych dažďov sa splachuje najväčšie množstvo zaolejovaných vôd na začiatku, kedy dochádza k filtrácii cez náplň a neskôr pritekajúca už čistá voda preteká cez bezpečnostný preliv, čím nedochádza k spätnému vzdutiu vody v zariadení.

 

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín a splavenín sú inštalované už na mnohých miestach ako novo inštalované, prípadne do rekonštruovaných systémov. Zariadenie nevyžaduje nepretržitú ale len občasnú kontrolu. Životnosť zariadenia je dlhá, v závislosti od znečistenej vody aj niekoľko rokov. V prípade potreby sa náplň jednoducho vymení a likviduje sa ako nebezpečný odpad v spaľovni.

 

Technické parametre:

 

Menovitá veľkosť: 10 - 12 l/s

Odvodňovaná plocha: max. 400 m2/ks

Adsorpčná schopnosť: 10 kg

Výstupná kvalita vody: NEL = 0,1 - 2 mg/l

 Na stiahnutie:


POINTSEP UV500_prospekt ( PDF, 770kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio