logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Požiarne nádrže TECHNO TIP


▪ variabilita systému
▪ vysoká kvalita
▪ betón C35/45, XC2, XA2

 

Požiarne nádrže TECHNO TIP


Podľa vyhlášky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov Zz. 699/2004, § 2, bod c, je požiarna nádrž umelý zdroj vody, ktorý sa vyhotovuje vtedy, ak je potrebné sústrediť na jednom mieste požadované množstvo vody na hasenie požiarov na účinný zásah, alebo vtedy, ak nepostačuje kapacita iného vodného zdroja. Samotná nádrž je vyrobená z betónu C35/45, XC2, XA2, podľa normy EN 206. V betónovej zmesi je použitý cement CEM I.32,5S odolný sulfátom. Nádrže spĺňajú požiadavky STN EN 13 369 - Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty a technických špecifikácií, príslušných pre daný druh výrobku.

 

Nádrže a stropné dosky sú v prevedení bez falcu a spájajú sa na studiarsku penu, príp. vodeodolnú  maltu. Otvory sú vŕtané vo výrobe podľa požiadaviek a napojenie potrubí je cez gumové tesnenie typu NBR.

 

V závislosti od veľkosti požiarnej nádrže môže pozostávať z jednej, prípadne niekoľkých navzájom prepojených prefabrikovaných vodotesných nádrží. Štandardné prevedenia sú uvedené v tabuľke, v prípade potreby iných rozmerov sa vyhotoví zostava podľa požiadaviek zákazníka/projektanta:

 

 Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio