logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

SEPURATOR BLUE


▪ overená technológia
▪ moderné prevedenie
▪ kompaktná dodávka
▪ kvalitné komponenty
▪ prevedenie podľa požiadaviek:
  - EN 858-1,2
  - a OÚ ŽP SR
▪ výrobný pomer kvalita / cena
▪ krátke dodacie termíny
 

SEPURATOR BLUE® - koncept


Odlučovače ropných látok s optimalizovaným prietokom SEPURATOR BLUE pre ropné látky sú zhotovené podľa smerníc Európskej normy EN 858. Tento inovatívny koncept je patentovo chránený. Môže byť dodávaný v kruhovej aj hranatej nádrži.

DIZAJN


Dizajn série SEPURATOR BLUE® bol stanovený pomocou modelov simulácie prietoku pre optimalizáciu výkonu odlučovania. Vtoková rúra zabezpečuje optimálny prietok kvapa- lín, pokiaľ ide o plynulosť a najdlhšiu možnú vzdiale- nosť odlučovania. Odlučovanie sedimentov a olejov od vody sa výrazne zlepšilo. V dôsledku toho je pracovná záťaž koalescenčnej jednotky znížená a zlepšená pre- vádzková spoľahlivosť odlučovača. Všetky ostatné diely systému SEPURATOR BLUE® sú takisto hyd- raulicky optimalizované. To zabezpečuje ideálne pod- mienky prietoku vo vnútri odlučovača, čo vedie k maxi- malizácii výkonu čistenia.

Na stiahnutie:


Sepurator Blue prospekt ( PDF, 890kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio