logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

SEPURATOR MOA


▪ overená technológia
▪ moderné prevedenie
▪ kompaktná dodávka
▪ kvalitné komponenty
▪ prevedenie podľa požiadaviek:
  - EN 858-1,2
  - a OÚ ŽP SR
 

SEPURATOR MOA - koncept


Odlučovače ropných látok SEPURATOR MOA sú zhotovené podľa smerníc Európskej normy EN 858-1,2.

DIZAJN


Dizajn série SEPURATOR MOA je tradične osved-čený model MOA, ktorý sa vyrába a dodáva viac ako dve desaťročia a ktorý dosahuje vysoké čistiace účinky.

Vtoková rúra do kalojemu zabezpečuje optimálny prietok kvapalín a usmerňuje pritekajúcu vodu pre naj-dlhšiu možnú vzdialenosť odlučovania. Pri tomto pro-cese dochádza k najvýraznejšej sedimentácii pevných častíc a vyplávaniu ľahkých kvapalín na povrch vody. V dôsledku toho je pracovná záťaž koalescenčnej jed-notky znížená a zlepšená prevádzková spoľahlivosť odlučovača. Tomuto procesu vo veľkej miere napomá-ha aj lamelový separátor, ktorý zabraňuje prietoku znečistenej vody z kalojemu do odlučovacieho priesto-ru. Všetky ostatné diely systému SEPURATOR MOA sú takisto hydraulicky optimalizované. To zabezpečuje ideálne podmienky prietoku vo vnútri odlučovača, čo vedie k maximalizácii výkonu čistenia.

Komponenty SEPURATOR MOA s optimalizova-ným prietokom sú z PVC, PP a NEREZ-u. To zabez-pečuje dlhú životnosť jednotlivých komponentov.

Na stiahnutie:


Sepurator MOA prospekt ( PDF, 770kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio