logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Plavákový regulátor prietoku ŠTANDARD

 

Riešenie vhodné pre:
▪ dažďové zdrže
▪ odľahčovacie komory

▪ akumulačné priestory

▪ retenčné nádrže a zdrže
▪ prítoky čistiarní
 

         Plavákový regulátor ŠTANDARD predstavuje v oblasti funkčnosti a prevádzkovej spoľahlivosti dokonalé, technicky vyzreté a dlhoročným používaním overené zariadenie pre reguláciu prietoku odpadových vôd. Vďaka svojej univerzálnosti ponúka širokú škálu použitia všade tam, kde je potrebné účinne regulovať prietok vody v kanalizačných sieťach. Jeho jednoduchý princíp mu umožňuje fungovať bez problémov a výrazných nárokov na prevádzku i údržbu v tých najnáročnejších prevádzkových podmienkach. Je vyrábaný vo ôsmich základných veľkostiach s normalizovanými rozmermi, ktoré je však možné v krajných prípadoch s ohľadom na miestne podmienky meniť.

         Zariadenie funguje na princípe mechanického prepojenia plaváku, umiestneného vo vnútri regulátora, prostredníctvom páky na prítokové a odtokové stavítko. Všetky časti regulátoru sú vyrobené z nerezovej ocele, vodiace lišty stavítok a kladky z vysoko rezistentnej plastickej hmoty. Regulátor je na stavbu dodaný už s nastavenou požadovanou hodnotou škrtenia.

 

         Oproti koncepčne odlišným spôsobom škrtenia má táto technológia značné výhody:

 

- nie je potrebný výškový rozdiel hladín

- regulácia už od 1 l.s

- strmá odtoková krivka

- nastavenú hodnotu regulácie je možné  v prípade potreby meniť vo vnútri pracovného pásma

- samočinné odblokovanie upchatých stavítok

- účinná regulácia i pri spätnom vzdutí hladiny

- zariadenie pracuje bez vonkajšieho zdroja energie

- minimálne nároky na prevádzku a údržbu

 

PRINCÍP TECHNICKÉHO RIEŠENIA

 

Regulátor sa osadzuje do vlastnej inštalačnej šachty. Prívodnú trubku je vhodné opatriť otočnou prírubou, na ktorú sa osadí doskové šupátko a ďalej vlastný regulátor. Voda priteká do regulátora cez stavítko S1 a odteká cez stavítko S2. Stavítko S1 reguluje vzdutie i v rádoch metrov pred regulátorom na  centimetre vo vnútri regulátora. Na stavítko S2 tak pôsobí výrazne nižšie vzdutie a môže preto s vysokou presnosťou jemne doladiť požadovanú hodnotu odtoku vody z regulátora. Plavák i sústava pák pôsobiaca na stavítko sú vzájomne prepojené tak, že pri prípadnom upchatí stavítok S1 alebo S2 bol samočinne spustený zvláštny prevádzkový režim regulátora, ktorý zachytené nečistoty samočinne uvolní.

Pre stanovenie veľkosti regulátora je rozhodujúca hodnota regulácie, ktorá by sa mala nachádzať zhruba uprostred pracovného pásma. Pre návrh je ďalej potrebné určiť hodnotu maximálneho vzdutia hladiny na prítoku.

 

I. Rez inštalačnou šachtou s regulátorom

 

 

II. Pôdoris inštalačnou šachty s vyznačením núdzového vyprázdňovania

 

 

ÚČINNOSŤ TECHNOLÓGIE

 

Veľkosť regulovaného odtoku sa vždy riadi výškou hladiny vody vo vnútri  regulátora a nie je závislá na výške hladiny pred regulátorom. Princíp technického riešenia plavákového regulátora prietoku umožňuje presnosť regulácie v rozmedzí  ±3,5%. 

 

STAVEBNÉ OSADENIE

 

Regulátor sa osadzuje do vlastnej inštalačnej šachty. Prívodné potrubie je vhodné opatriť otočnou prírubou, na ktorú sa osadí doskové šupátko a ďalej vlastný regulátor.

 

ÚDRŽBA A OBSLUHA

 

Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou. 

  

 
Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio