logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Štrbinové žľaby

Štrbinové žľaby sú moderným a estetickým spôsobom odvodnenia dopravných stavieb. V závislosti od typu zvoleného štrbinového žľabu môžeme odvodniť plochy ako napr. parkoviská, komunikácie, spevnené plochy, cesty, diaľnice, skladové plochy a letiská. V miestach, kde nie je možné využiť bodové odvodnenie cez uličnú vpusť je štrbinový žľab ideálnym riešením pre rýchly a efektívny odvod dažďových vôd, ako napr. diaľničné úseky, alebo priečne odvodnenie komunikácie.

 

Ide o systém metrových, dvojmetrových a štvormetrových železobetónových prefabrikátov.             Sú konštruované pre triedu zaťaženia D400 až F900 v mnohých variáciách z hľadiska tvaru a kapacity prietokového profilu.


          Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio