logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

ŠTRBINOVÉ ŽĽABY - Malé

▪ odvodnenie peších zón, ČS PHM, parkovísk a menších spevnených plôch
▪ moderný dizajn
▪ trieda zaťaženia D400kN
▪ prietočná plocha 109 cm2
▪ šírka prítokovej štrbiny 20 mm
▪ bez spádu
 

Štrbinové žľaby - Malé

 

Štrbinové žľaby malé používame k odvodneniu povrchovej vody z plôch garáží, rodinných domov, chát, malých parkovísk, kde vyhovuje prietočná plocha 109 cm2. Spojením jednotlivých dielcov dostaneme zostavu, ktorá je ukončená čistiacim kusom so spodným výtokom, ktorý ďalej nadväzuje na dažďové dvorné vpuste.

  

 Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio