logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

ŠTRBINOVÉ ŽĽABY - Veľké

 
▪ odvodnenie peších zón, ČS PHM, parkovísk a menších spevnených plôch
▪ moderný dizajn
▪ trieda zaťaženia D400 až F900kN
▪ prietočná plocha 514 cm2
▪ šírka prítokovej štrbiny 30 mm
▪ bez spádu
 

Štrbinové žľaby - Veľké

 

Odvodňujú a odvádzajú nečistoty z dopravných plôch diaľnic, ciest I. a II. triedy, letiskových plôch, tunelov, priemyselných plôch, parkovísk a pod.  rýchle a rovnomerne. Štrbinové žľaby sa vyrábajú

v základnej dĺžke 4000 mm. Skrátený potom 2000 mm, prípadne aj 1000 mm. Dielce odpovedajú norme DIN 19580. Najmenší rádius pre zabudovanie je 20 m. Dĺžku základných dielcov je možné vyrobiť vo výnimočných prípadoch podľa požiadaviek odberateľa od 1000 do 4000 mm v dĺžkach

po 50 mm. Dielce sú dimenzované na triedu zaťaženia D 400 až F 900.  

 Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio