logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

TECHNOBOX 200


▪ spoľahlivý systém
▪ jednoduchá montáž
▪ čistý polypropylén
▪ rokmi overená životnosť
 

Vsakovací systém TECHNOBOX 200 - koncept


Patentovaný systém vsakovania a zachytávania dažďových vôd pre plošné vsakovanie a vsakovanie v nízkych hĺbkach vo všetkých odvetviach. Vhodný pre použitie ako v súkromnom, tak v podnikateľskom sektore.

Popis


Jedinečný vsakovací systém TECHNOBOX 200 so svojou vysokou akumulačnou schopnosťou, až 95 %, je optimálny pre plošné vsakovanie a vsakovanie v nízkych hĺbkach. TECHNOBOX 200 nahrádza tradičnú drenážnu rúru a štrkový obal. Jed-noduchá manipulácia pri pokladaní systému prináša značné cenové výhody a flexibilné možnosti použitia: ľubovoľne veľké plochy, do radu, alebo vo forme bloku, v jednej, alebo viacerých vrstvách, ako žľab, alebo ako systém pre zachytávanie so stenou proti vzdutiu a regulátorom prietoku pre odvedenie dažďovej vody do kanalizácie s časovým oneskorením. Pri zasypaní vrstvou zeminy minimálne 80 cm je tento systém zaťa-žiteľný na 10 t/m2 a tým úplne prejazdný.

Na stiahnutie:


Vsakovací systém TECHNOBOX 200_prospekt ( PDF, 732kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio