logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

TECHNOSHAFT


▪ spoľahlivý systém vsakovania
▪ ekologicky nezávadný
▪ jednoduchá revízia
▪ dlhá životnosť
 

Vsakovací šachta TECHNOSHAFT

 

     Vsakovacia šachta je podzemné vsakovacie zariadenie na odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku. Spravidla sa realizujú z betónových skruží. Zrážková voda je privádzaná buď zo strechy, alebo spevnených plôch dažďovým potrubím do šachty.

 

     Vsakovacie šachty TECHNOSHAFT podľa nemeckej smernice DWA A 138 zodpovedajú vsakovacej šachte typu B, kde perforované skruže sú umiestnené výlučne pod filtračnou vrstvou.

     

     V dôsledku ochrany spodnej vody a zabezpečenia vsakovacej schopnosti je nutné na dne umiestniť filtračnú vrstvu s minimálnou hrúbkou 500 mm. Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25–4 mm. Vsakovanie prebieha cez filtračnú vrstvu, kde sa usadené a odfiltrované látky zachytávané na povrchu tejto filtračnej vrstvy. Musí byť zaručená priepustnosť tejto vrstvy kf < 1.10−3 m/s.

 

     Použitie vsakovacích šácht je obmedzené najvyššou hladinou vo vsakovacej šachte a najvyššou priemernou hladinou spodnej vody. Keďže vsakovacia šachta je vertikálne vsakovacie zariadenie, predpokladom na jej návrh je relatívne nízka hladina spodnej vody. Tak ako každé vsakovacie zariadenie, aj vsakovacia šachta môže byť vybavená bezpečnostným prepadom do kanalizácie prípadne nad terén.

 Na stiahnutie:


Vsakovacia šachta TECHNOSHAFT_prospekt ( PDF, 751kB )


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio