logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Železobetónové nádrže TECHNO TIP

ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE - TECHNO TIP

 

Železobetónové nádrže majú široké použitie. Môžu byť vyhotovené s/bez deliacej steny.

Samotná nádrž je vyrobená z betónu C35/45, XC2, XA2, podľa normy EN 206.

Krytie armatúr je min. 30 mm.

V betónovej zmesi je použitý cement CEM I.32,5S odolný sulfátom. Nádrže spĺňajú požiadavky STN EN 13 369 - Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty a technických špecifikácií, príslušných pre daný druh výrobku.

 

POUŽITIE


▪ odlučovače ropných látok
▪ prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd
▪ retenčné nádrže, požiarne nádrže
▪ sedimentačné nádrže, akumulačné nádrže

▪ armatúrne šachty, vodomerné šachty

 

Podľa typu prevedenia ponúkame:

 

KRUHOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE - T1

 

Nádrže, skruže a stropné dosky T1 sú v prevedení s falcom a spájajú sa na gumové tesnenie. Otvory sú vŕtané vo výrobe podľa požiadaviek a napojenie potrubí je cez gumové tesnenie typu NBR.

 

 

 

 

KRUHOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE - NM


 

Nádrže, skruže a stropné dosky NM sú v prevedení s falcom a spájajú sa na gumové tesnenie. Otvory sú vŕtané vo výrobe podľa požiadaviek a napojenie potrubí je cez gumové tesnenie typu NBR.

 

 

 

 

HRANATÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE - TT


 

Nádrže a stropné dosky TT sú v prevedení bez falcu a spájajú sa na penu, príp. maltu. Otvory sú vŕtané vo výrobe podľa požiadaviek a napojenie potrubí je cez gumové tesnenie typu NBR.

 

 

 

 

 Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio