logo logo

Servis

Naša spoločnosť vykonáva servis a pravidelné prehliadky nami dodaných technologických zariadení na celom území Slovenskej republiky.
Po realizácii a odovzdaní diela ponúkame pravidelnú záručnú a neskôr aj pozáručnú prehliadku odovzdaných zariadení a stálu servisnú činnosť:

Odlučovače ropných látok (ORL)
servisná oprava technologického vystrojenia, poradenská činnosť a partnerská služba pre čistenie ORL a odber vzoriek

Prečerpávacie stanice (PČS)
záručná a pozáručná pravidelná servisná prehliadka a servisná činnosť opravy porúch na základe servisnej zmluvy alebo objednávky

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)
záručná a pozáručná pravidelná servisná prehliadka a servisná činnosť opravy porúch na základe servisnej zmluvy alebo objednávky

Pre uvedené technologické zariadenia poskytujeme inžiniersku poradenskú činnosť, odborné konzultácie a pomoc pri rekonštrukciách jestvujúcich zariadení v prevádzke. Ponukou pravidelných servisných prehliadok a rýchlou reakciou na servisné opravy sa snažíme predísť rozsiahlejším poruchám, obmedzeniam a problémom pre nefunkčnosť technologických zariadení.

Aktívny kontakt pre nahlásenie servisu prípadne poruchy zariadení je: Jozef Bajla – 0903 229 699

Našou snahou je vždy čo najrýchlejšie zareagovať na servisný podnet a previesť servisnú činnosť v profesionálnej kvalite.


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio